فریب تبلیغات بیمه‌های خصوصی برای بازنشستگی را نخورید

فریب تبلیغات بیمه‌های خصوصی برای بازنشستگی را نخورید


علی حیدری، عضو سابق هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و کارشناس حوزه بازنشستگی گفت: «شرایط و زیرساخت‌های گسترش بیمه‌های مکمل و ورود بیمه‌های تجاری به حوزه بازنشستگی وجود ندارد» بنابراین به‌طور واضحی می‌توان گفت امکان ارائه خدمات بازنشستگی توسط بیمه‌های تجاری و تحقق بیمه‌های مکمل وجود نداشته و زیرساخت‌های آن مهیا نیست و از همین منظر می‌توان تبلیغات برای فروش بیمه بازنشستگی توسط شرکت‌های بیمه‌گر تجاری را تبلیغاتی کذب خواند. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه