سید نصرت‌اله فاضلی/ عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی

سید نصرت‌اله فاضلی/ عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی


​​​​​​​باید به این نکته اساسی توجه داشت که جمهوری اسلامی یک نظام است و انتظار می‌رود چشم‌اندازی روشن برای تمدن‌سازی اسلامی داشته باشد.نکته مهمی که باید در فعالیت‌های پرورشی و امورتربیتی مدارس مورد توجه قرار گیرد، نیازهای تربیتی دانش‌آموزان است. به اعتقاد من فعالیت‌های پرورشی مدارس برپایه نیازهای تربیتی دانش‌آموزان طراحی نشده و با وجود آنکه علوم مختلف همچون حوزه‌های روان‌شناسی، مردم‌شناسی، فرهنگ‌شناسی و مغز و عصب توسعه ‌یافته اما بررسی‌ها نشان می‌دهد معاونت پرورشی آموزش‌وپرورش هیچ فرایندی برای ایده‌های تربیت‌علمی تعریف نکرده و بدون توجه به نظریه‌های علمی و تربیت‌اسلامی بخشنامه صادر می‌کند که البته بخش قابل توجهی از همین بخشنامه‌ها نیز به دلیل اینکه مدارس اقتضائات اجرایی پیش‌بینی شده در سند تحول ‌بنیادین را ندارند، اجرایی نمی‌شوند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه