شرکت‌های صوری که ارز دولتی گرفتند  

شرکت‌های صوری که ارز دولتی گرفتند  


احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده‌های متعدد در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده که افراد زیر پوشش شرکت‌های صوری ارز دولتی 4هزار و 200 تومانی و حتی پیش از آن ارز به نرخ دولتی دریافت کرده‌اند.️
او افزود: درپرونده‌های بسیاری فرایند قضایی طی شده و در برخی موارد ۱۰ سال از صدور رأی گذشته اما نمی‌توانیم اجرا کنیم چون شرکت صوری و کاغذی بوده است. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه