رشد بیش از حد پزشک آسیب‌زاست

رشد بیش از حد پزشک آسیب‌زاست


محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی به مهر گفت: سرانه پزشک نسبت به جمعیت، یک عدد است که سازمان جهانی بهداشت به این شاخص خیلی تکیه نمی‌کند. رشد بیش از حد در تربیت پزشک بدون توجه به سایر نیازها، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه با آسیب‌هایی همراه است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه