چه خبر از دریاچه ارومیه؟

چه خبر از دریاچه ارومیه؟


به گزارش ایسنا، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هفته پیش از دریاچه ارومیه بازدید کردم. سازمان محیط زیست دارد کار می‌کند. تراز دریاچه به 1.5میلیارد مترمکعب رسیده است. آب دو سد هم رهاسازی شد. وزارت نیرو پای کار آمده  و حقابه را رعایت می‌کند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه