تهدید و تطمیع کوفیان

تهدید و تطمیع کوفیان


ابن‌زیاد با شیعیان کوفه آشنا بود و روش خشنی داشت اما چیزی که سبب شد مردم را از مسلم جدا کرده و در کوفه، جو را به نفع خودش عوض کند، تهدید و تطمیع بود. او به مردم کوفه گفت سپاهی از شام خواهد آمد و دمار از روزگار شما درخواهد آورد و با تطمیع، وعده افزایش عطا به مردم کوفه داد که اگر با یزید بیعت کرده و ناسازگار نباشند به عطای آن‌ها اضافه می‌کند و از این طریق سعی کرد سران قبایل را با خود همراه کند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه