عقوبت ظلم جزای الهی است

عقوبت ظلم جزای الهی است


پیامبر گرامی اسلام(ص) به امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: چهار چیز است که عقوبت سریع دارد. مورد اول به کسی احسان کنی و او به شما بدی بکند. مورد دوم، کسی ظلم و آزار به کسی نمی‌رساند و به او ظلم می‌کنند و مظلوم قرار می‌گیرد. آنجا هم ظالم زود عقوبت می‌شود. مورد سوم اینکه کسی با شخصی قول و قرار و عهدی می‌بندد و به عهدش وفا می‌کند و در مقابل، طرف دیگر حیله و نیرنگ می‌زند و پیمان‌شکنی می‌کند. مورد چهارم، افرادی که با فامیل و بستگان صله رحم می‌کنند و آن‌ها قطع رحم می‌کنند. آن هم زود مؤاخذه می‌شوند. در این چهار مورد خدا قسم خورده من از ظلم ظالم نمی‌گذرم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه