امداد فرشتگان برای نماز  

امداد فرشتگان برای نماز  


 شب که انسان می‌خوابد، ملائکه موکل بر انسان، او را برای نماز بیدار می‌کنند.
چون انسان اعتنا نمی‌کند و دوباره می‌خوابد، باز او را بیدار می‌کنند. 
دوباره می‌خوابد، باز او را بیدار می‌کنند. 
این بیداری‌ها تصادفی و از روی اتفاق نیست، بلکه بیداری‌های ملکوتی است که به وسیله فرشتگان انجام می‌گیرد. 
اگر انسان استفاده کرد و برخاست، آن‌ها تقویت و تأیید می‌کنند و روحانیت‌ می‌دهند وگرنه متأثر می‌شوند و کسل برمی‌گردند. 
اگر از خواب برخاستید، آن ملائکه را که نمی‌بینید، اقلاً به آن‌ها سلام و تشکر 
کنید.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه