جدول 8907

جدول 8907

افقی:
 1. این اسکاتلندی پنی‌سیلین را  از کپک پنسیلیون روبنس در سال ۱۹۲۸ در سال کشف کرد 
2. جابه‌جایی – آجر سیمانی 3. تکرار حرف سی‌ام – آماده – عشوه‌گر – آب شرعی 4. پریدنی از کله آدم متعجب – دانه معطر – ضمیر مفعولی اول شخص مفرد – اسباب بازی پرنوسان 5. آفریننده – یونیفرم – سمت و سو 6. ثابت‌کردن – ردپا - رجال 7. برهنه – خودرو  حمل سیمان - غرامت 8. سلول‎‌های قرصی شکل مغز استخوان – اهانت‌کردن 9. پایتخت سریلانکا – بندری در بلغارستان – ضمیر بی‌حضور 10. فنا – گاز ضدعفونی – از گویش‌های محلی شمال کشورمان 11. عزا – ناکام – جوان در گویش جوان انگلیسی 12. ذریه – پدربزرگ رستم – صریح – گیاه سرشویی 13. مساوی – سنگواره – درختی بهشتی – سر فوتبالی
 14. تفریق - گدایی 15. کنایه از داشتن غرض توسط کسی است

عمودی:
 1. برقوق – قیمت‌گذاری 2. انتقال صفات از والدین به فرزندان - پرنده نماد صلح 3. ویتامین جدولی – عضو پمپاژ خون در بدن – بیماری کمبود نیاسین - ام‌الخبائث 4. آیین – از ظروف پخت‌وپز – جنگ‌افزار انفرادی 5. آینده – به رهبری سلیمان صرد خزاعی و با شعار خوانخواهی از امام‌حسین(ع) قیام کردند – صفت سرو 6. ابزار هندسی رسم زاویه – خوب – محل سودن گندم 7. درخت اعدام – نمونک برابر فارسی این واژه بیگانه است – به مرحله بلوغ رسیدن 8. فرمان اتومبیل – محل عبور – نیمه‌گرم – دفع مزاحمت 9. نگارگر جامه - ستاره – سمت و جهت 10. کشوری در خط اول جبهه مقاومت – پارچه مشبک - قلندر 11. درس‌خوانده - یکنواخت - نیلی‌رنگ
 12. مسلسلی آلمانی – خیال‌انگیز- مساوی 13. مخفف اینک – قوه درونی تشخیص عمل خیر و شر- ابریشم ناخالص – ترمز چهارپا
 14. قدیمی‌ترین روزنامه درحال انتشار ایران پس از اطلاعات - مالامال 15. متواضع – اعراض‌کننده

برچسب ها :
ارسال دیدگاه