printlogo


اژه‌ای: انتقادهای خود از عدلیه را مطرح کنید

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه نمی خواهیم مچ گیری کنیم، گفت: اصناف سراسر کشور اشکالات و انتقادهای خود از قوه قضائیه را برای بهبود عملکرد عدلیه مطرح کنند و مطمئن باشند به نظرات و پیشنهادها توجه می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: منتقدان مأیوس هم نشوند و مطمئن باشند به نظرات و پیشنهادهای آن‌ها توجه و عمل می‌شود.