printlogo


عضو کمیته اخلاق پزشکی سازمان جهانی بهداشت
پروفسور داریوش فرهود

داریوش فرهود، متولد ۴ فروردین ۱۳۱۷ در تهران پژوهشگر حوزه ژنتیک، روان‌شناسی، انسان‌شناسی و پزشکی است و به عنوان پدر علم ژنتیک ایران شناخته می‌شود. او دکترای علوم طبیعی در ژنتیک انسانی و دکترای انسان‌شناسی را از دانشگاه 
ماینس آلمان و درجه استادی خود در ژنتیک پزشکی را از دانشگاه مونیخ دریافت کرده‌است. وی عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران و همچنین بنیان‌گذار و رئیس نخستین کلینیک ژنتیک ایران است. این عضو کمیته اخلاق پزشکی سازمان جهانی بهداشت بیش از 20 هزار دانشجوی رشته‌های مختلف پزشکی و علوم زیستی را تعلیم داده و آن‌طور که خودش می‌گوید نه تلویزیون دارد و نه تلفن همراه و تمام اطلاعاتش را از طریق رادیو و روزنامه‌ها دریافت می‌کند.