printlogo


این لحن سیاسی نیست؟

دکتر مهدی خانعلی‌زاده از پرس‌تی‌وی، با انتشار عکسی از خانم هاشمی در حال مصاحبه با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در توییتی نوشت: 
از مدیرکل آژانس پرسیدیم که نظرت درباره‌ تسلیحات اتمی اسرائیل چیه؟ گفت: ما یه نهاد فنی هستیم؛ سیاسی نیستیم ولی از همه‌ کشورها دعوت می‌کنیم برای عدم گسترش سلاح اتمی کمک کنند. گفتیم: همین لحن ملایم شما در برابر اسرائیل و لحن محکمتون در برابر ایران، سیاسی نیست؟ لبخند زد...