printlogo


4درصد نتایج آزمایش‌های کرونا در مشهد مثبت می‌شود

مسئول فنی آزمایشگاه مرجع کرونای دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر نتیجه 4درصد آزمایش‌های کرونای انجام شده در مناطق زیرپوشش این دانشگاه مثبت می‌شود که نسبت به گذشته در حال کاهش است.
به گزارش وب‌دا، دکتر سعید عامل جامه‌دار افزود: به طور متوسط روزانه ۶۰۰ مورد آزمایش کرونا به آزمایشگاه مرجع کرونای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: هم اکنون حدود 15درصد نتایج آزمایش‌های آنفلوانزا در مشهد هم مثبت می‌شود. موارد مشکوک امیکرون نیز در دانشگاه علوم پزشکی مشهد شناسایی شده است که برای تأیید نهایی به تهران ارسال می‌شود.