printlogo


پیشگیری
همه مسافران خارجی مشهد آزمایش کرونا می‌دهند

دبیر قرارگاه مدیریت کرونا در خراسان رضوی گفت: همه مسافران خارجی در فرودگاه مشهد به لحاظ خطر ورود کرونا به‌ویژه از نوع سویه امیکرون، مورد آزمایش قرار می‌گیرند. دکتر علی‌اصغر انجیدنی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: از همه مسافران خارجی توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، «تست رپید» انجام می‌شود و افراد مشکوک و مشکل‌دار قرنطینه می‌شوند.  وی اضافه کرد: پس از درگیر شدن بیشتر کشورهای دنیا با سویه امیکرون از هفته‌های گذشته اقدام‌های مختلفی در خصوص پیشگیری از شیوع این سویه انجام شده که کنترل ورودی‌های شهر مشهد از این جمله است و در حال حاضر برای ورود و مقابله با موج ششم کرونا آمادگی لازم وجود دارد. بیماریابی و تست‌های انجام شده از اطرافیان مبتلایان به کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم به طور چشمگیری افزایش یافته به طوری که شاخص تعداد افراد رهگیری در مناطق زیرپوشش این دانشگاه از متوسط کشوری بالاتر است.