printlogo


۷۰ درصد ظرفیت سدهای استان خالی است

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: از مجموع ۵۸.۵ میلیون مترمکعب حجم سدهای استان اکنون ۱۱.۸ میلیون مترمکعب پُر است که نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد حجم ظرفیت سدها خالی است.
سید سعید پورجعفر ادامه داد: این در حالی است که سال گذشته همین موقع ۱۸میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای استان آب ذخیره داشت با وجود بارندگی‌های اخیر هنوز بخش زیادی از سدهای خراسان جنوبی خالی است. وی افزود: از آنجایی که بارندگی‌های هفته اخیر به شکل پراکنده در سطح استان بود برخی سدها به‌ویژه سد نهرین و دره بید طبس و حاجی‌آباد زیرکوه هیچ گونه ورودی آب نداشتند.
پورجعفر گفت: با توجه به اینکه امسال بارندگی قابل توجهی در استان نداشته‌ایم همچنان از کشاورزان تقاضا داریم در زمینه مدیریت مصرف آب جدیت بیشتری داشته باشند تا در تابستان دچار مشکل کمبود آب در بخش شرب و کشاورزی نشوند.
هنوز چشم‌انداز سال آبی جاری مشخص نیست و به احتمال زیاد شاهد بارش برف گسترده نباشیم، بنابراین مدیریت مصرف منابع آب مهم و همچنان مورد تأکید است.