printlogo


۱۵ هزار تن ‌انار فردوس فروش نرفت!

سلیمانی، مدیر جهاد کشاورزی فردوس گفت: از ۲۵هزار تن اناری که از درختان شهرستان برداشت شده، ۱۵هزار تن روی دست کشاورزان مانده است. سرمازدگی اوایل امسال، طوفان مرداد ماه و کیفیت پایین انار موجب شد برداشت محصول ۴۰ درصد کاهش داشته باشد.