printlogo


توران ولی‌مراد
مدیر شبکه ایران زنان

جایگاه زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی که مقر فرماندهی فرهنگی کشور است کجاست و سهم آن‌ها به چه اندازه است؟ زنان که مقر اصلی فرماندهی فرهنگی را در خانه‌ها تقبل کرده و تربیت نفس و نسل را بر عهده دارند چرا باید از مقر فرماندهی فرهنگی کشوری حذف شوند؟ زنان که پرچمداران فرهنگ‌سازی هستند چگونه است که در مقر فرماندهی فرهنگی کشوری جایی برایشان تحمل نمی‌شود؟ 
باید تأکید کرد موضوعات اجتماعی شامل همه موضوعات اجتماعی است نه فقط موضوعات مرتبط با زنان. مسائل مربوط به زنان یکی از آن موارد است و با نادیده گرفتن مسائل زنان و حواله کردن آن‌ها به موضوعات اجتماعی مسائل و مشکلات زنان نه حذف می‌شود، نه حل و رفع.