printlogo


واردات روزانه ۲۵۰ تن  گوشت قرمز تا پنج ماه آینده  به کشور


علیرضا پیمان‌پاک قائم مقام وزیر جهاد در تنظیم بازار گفت: روزانه ۲۵۰ تن گوشت قرمز تا پنج ماه آینده وارد کشور می‌شود تا قیمت گوشت گوسفندی در بازار به محدوده ۳۱۰ تا ۳۶۰ هزار تومان کاهش یابد. وی گفت: روزانه 100 تا 130 تن گوشت گوسفندی و حدود 60 تا 70 تن گوشت گوساله گرم و در مجموع روزانه حدود 180 تا 190تن گوشت قرمز برای تنظیم بازار به کشور وارد می‌شود.