printlogo


قیمت دارو در کشور ما پایین است


به گزارش تسنیم
بهرام عین‌اللهی
وزیر بهداشت گفت: تولید شیر خشک نسبت به سال گذشته افزایش داشته؛ ولی کمبود آن به‌خاطر سطح قیمتی ما با کشورهای همسایه است که موجب قاچاق می‌شود.
اگر دارویار اجرا نمی‌شد مشکلی که در شیر خشک به وجود آمد در داروهای دیگر هم پیش می‌آمد؛ زیرا قیمت داروهای ما نسبت به کشورهای همسایه پایین است.