رئیس انجمن قلم

محسن پرویز

رئیس انجمن قلم

زهره کهندل

   محسن پرویز، رئیس انجمن قلم معتقد است کتاب و کتاب‌خوانی در کشور ما پیش از انقلاب به طور کامل مهجور بود و اساساً اهتمامی به این موضوع صورت نمی‌گرفت. او به آمار انتشار کتاب در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی اشاره و تصریح می‌کند: در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی سالانه حدود 900 عنوان کتاب چاپ می‌شد و امروز این آمار تقریباً 100 برابر شده در حالی که جمعیت کشور سه برابر شده است. به گفته او، افزایش 100برابری عناوین کتاب نشان‌دهنده اهمیت نظام جمهوری اسلامی به گسترش فضای اندیشه‌ورزی در کشور است.
این پژوهشگر فرهنگی با بیان اینکه افزایش عناوین کتاب به معنای رشد و تعالی جامعه در راستای اندیشه‌ورزی است، خاطرنشان می‌کند: پس از انقلاب جامعه به رشدی دست یافته که می‌تواند افرادی را تربیت کند تا بتوانند نظام فکریشان را منظوم و مکتوب کنند. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه