زن منتظر منتظرپرور است

زن منتظر منتظرپرور است


بنابر آموزه‌های قرآنی، زنان رکن مهم و اساسی اجتماع انسانی هستند و خداوند تبارک و تعالی در آیه13 سوره حجرات، اجتماع خانوادگی را اصل و پایه جامعه قرار داده و فرموده است: 
«‌ای مردم، ما شما را از زن و مرد آفریدیم و شما را به صورت ملت‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. نه به یکدیگر فخر بفروشید و دچار خودبرتربینی فردی یا گروهی یا ملی شوید، مسلماً گرامی‌ترین شما نزد پروردگار پرهیزکارترین شماست». 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه