ساترا به هشت سکوی جدید مجوز داد

ساترا به هشت سکوی جدید مجوز داد


هشت سکوی «سریا فیلم»، «منابع آموزشی هنر و رسانه»، «سرزمین آموزش»، «شگفت‌انگیزان»، «شبکه جهانی تعزیه»، «فیلم نیک»، «سینما همراه» و «مالی ایرانیان» مجوزهای خود را از ساترا دریافت کردند و تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا به ۴۳۷ سکو رسید. این هشت پلتفرم صوت‌ و تصویر فراگیر در هفته جاری مجـوز فعالیـت خـود را از سـاترا دریافـت کردند. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه