میزان مشارکت مردم در انتخابات بر اساس نظرسنجی ایسپا

میزان مشارکت مردم در انتخابات بر اساس نظرسنجی ایسپا


مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) جدیدترین آمار میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش‌ رو را اعلام کرد. به گزارش فارس، سومین نظرسنجی ایسپا در مقیاس ملی، 8 اسفندماه و با رعایت اصول علمی و در نظر گرفتن جمعیت بالای 18 سال کل کشور به شیوه مصاحبه حضوری اجرا شده است. بر این اساس،  5/38درصد مردم ایران، گفته‌اند قطعاً در انتخابات شرکت می‌کنند. 6/7 درصد هم به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند. 16درصد گفته‌اند هنوز هیچ تصمیمی ‌برای شرکت در انتخابات نگرفته‌اند و 6/32 درصد بیان کرده‌اند به هیچ وجه در این انتخابات شرکت نمی‌کنند. 4/5 درصد هم احتمال کمی ‌دارد در این انتخابات شرکت کنند. بنابراین برآورد ایسپا از میزان مشارکت مردم ایران در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، حدود 41 درصد با سطح اطمینان 2± است. در حالی که برای حوزه انتخابیه تهران نیز می‌توان میزان مشارکت مردم را 5/23 درصد با سطح اطمینان 2± دانست.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه