آموزش حضوری با نسخه‌های سلیقه‌ای
نبود شیوه‌نامه مشخص در مدارس دردسرساز شد

والدین و دانش‌آموزان بلاتکلیف!یکی از شهروندان در خصوص حضوری شدن مدارس و دغدغه‌های والدین می‌گوید: بی‌شک حضور در مدارس و استفاده از آموزش حضوری برای دانش‌آموزان مهم‌تر از همه چیز است چراکه بهره‌وری که یک دانش‌آموز از کلاس درس حضوری می‌برد به مراتب بالاتر از آموزش مجازی است.

آموزش حضوری با نسخه‌های سلیقه‌ای
نبود شیوه‌نامه مشخص در مدارس دردسرساز شد

والدین و دانش‌آموزان بلاتکلیف!یکی از شهروندان در خصوص حضوری شدن مدارس و دغدغه‌های والدین می‌گوید: بی‌شک حضور در مدارس و استفاده از آموزش حضوری برای دانش‌آموزان مهم‌تر از همه چیز است چراکه بهره‌وری که یک دانش‌آموز از کلاس درس حضوری می‌برد به مراتب بالاتر از آموزش مجازی است.