تراژدی رژه کریسمس
یک خودرو در ویسکانسین آمریکا با زیر گرفتن مردم پنج نفر را کشت و 40 نفر را زخمی کرد

باز هم آمریکا و باز هم ناامنی. در حالی که بسیاری از مردم در ایالت ویسکانسین ایالات متحده برای استقبال از رژه کریسمس در محلی حاضر شده بودند، یک خودرو شاسی بلند به سمت آن‌ها هجوم برد و تعداد زیادی را زیر گرفت.

تراژدی رژه کریسمس
یک خودرو در ویسکانسین آمریکا با زیر گرفتن مردم پنج نفر را کشت و 40 نفر را زخمی کرد

باز هم آمریکا و باز هم ناامنی. در حالی که بسیاری از مردم در ایالت ویسکانسین ایالات متحده برای استقبال از رژه کریسمس در محلی حاضر شده بودند، یک خودرو شاسی بلند به سمت آن‌ها هجوم برد و تعداد زیادی را زیر گرفت.