مجید ابهری

پژوهشگر و متخصص علوم رفتاری

مجید ابهری

افرادی که دست به اقدامات خطرناکی مثل سنگ پرانی می‌زنند از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برند و در واقع دچار نوعی سندروم روانی هستند و برای تخلیه خود مرتکب اقدامات جنون‌آمیزی می‌شوند. چنین افرادی «هولیگان اجتماعی» نامیده می‌شوند که برخلاف وندال‌ها که فقط به اموال و تأسیسات عمومی آسیب می‌زنند، هیچ حد و مرزی در تخریب ندارند و جنون رفتاری آنان ممکن است به هر حرکتی منجر شود. ضمن اینکه هیچ دلیلی جز فاصله طبقاتی و تبعیض اجتماعی برای رفتارشان ندارند.  بهبود وضعیت اقتصادی و اجرای یکسان قانون بهترین راهکار برای کاهش فاصله طبقاتی است؛ در غیر این صورت نتیجه چندانی در کاهش محرومیت‌ها در جامعه عایدمان نخواهد شد. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه