سوریه همکاری عمیقی با ایران در زمینه انرژی دارد

سوریه همکاری عمیقی با ایران در زمینه انرژی دارد

غسان الزامل وزیر برق سوریه با اشاره به پیامدهای جنگ 10ساله بر بخش برق این کشورگفت: درزمینه انرژی همکاری عمیقی با ایران داریم . به گزارش تسنیم،الزامل از نقش و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران هم تمجید کرد و گفت ما قراردادهای زیادی با شرکتهای ایرانی برای بازسازی سوریه منعقد کرده‌ایم تا درسال ۲۰۲۲وضعیتمان در بخش برق بهبود پیدا کند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه