همه‌گیری کرونا

گزارش

همه‌گیری کرونا

محمد قربانی - مهدی علوی

همه‌گیری کرونا یک بار دیگر نشان داد چه دولت‌هایی در بزنگاه‌های تاریخی می‌توانند اعتماد بیشتری از سوی ملتشان کسب کنند. در کشورهای امپریالیستی، تردید درباره چگونگی برخورد دولت با بحران کووید ۱۹ و تصمیمات سودمحور شرکت‌های داروسازی این فرصت را برای گروه‌های راست‌گرا و افراطی فراهم آورده تا با تئوری‌های غیرعلمی، مردم را علیه واکسن بسیج نمایند. در این میان، مردم در برخی کشورهای اروپایی که وضعیت بهداشت عمومی بسیار مناسبی دارند، تمایل چندانی به واکسیناسیون از خود نشان نمی‌دهند. این در شرایطی است که در سمت مقابل، و در کشورهای کم‌برخوردار اقبال عمومی به واکسن بسیار بالاست. گزارش پیش رو، کوششی برای تشریح این مسئله با مقایسه تجربه دو کشور بلژیک - به‌عنوان یک کشور کاملًا مرفه - و کوبای سوسیالیستی با جمعیت مشابه ۱۱ میلیونی است. این گزارش با استفاده از قسمت‌هایی از مقاله انگلیسی جان کاتالینوتو در مجله ورکرز ورلد (دنیای کارگران) تدوین شده است. بخش‌های بزرگی از جمعیت اروپا اکنون علناً بی‌اعتمادی خود را به رفتار دولت‌ها در برابر ویروس کرونا ابراز می‌کنند. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه