غرب دلواپس ایران مصمم

غرب دلواپس ایران مصمم

خبرگزاری فارس در گزارشی آورده: طی سه ماهی که از دور جدید مذاکرات می‌گذرد آمریکا، غرب و رسانه‌های آن‌ها همواره سعی دارند این‌طور القا کنند ایران عامل فرسایش گفت‌وگوهای وین است و غربی‌ها از این قضیه دلواپس شده اند. اما این موضع‌گیری از اساس غلط است؛ زیرا مقامات اروپایی و آمریکایی هم اعتراف کرده‌اند در وین پیشرفت‌هایی که مربوط به تعهدات هسته‌ای ایران است، بیشتر از بخش‌های مربوط به رفع تحریم‌هایی است که مربوط به تعهدات طرف غربی است. این خود نشان می‌دهد کدام طرف غربی باید به جای دست گذاشتن روی بوق وحماقت‌های تاریخی، پا را از روی ترمز بردارد و حرکت کند.در غیر این صورت به زودی متحمل خسارت‌های بزرگ‌تری خواهند شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه