کامل فاضل

تحلیلگر سوریه‌ای

کامل فاضل

جواد فراهانی

10 سال پیش در چنین ایامی مجموعه‌ای از جنبش‌ها، اعتراضات و آشوب‌ها و یا اقدامات مسلحانه در برخی از کشورهای عربی
 شاخ آفریقا مانند تونس، مصر، لیبی و... علیه حکومت این کشورها آغاز شد که از آن با عنوان «بهار عربی» یاد می‌شود. آن زمان در گزارش‌های خبری و رسانه‌ای، علت این اعتراضات، دیکتاتوری رژیم‌های حاکم، عامل آن ملت‌های خشمگین از این رژیم‌ها و اهداف این اعتراضات برقراری دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و موضوعات انسانی یاد می‌شد. اکنون پس از گذشت 10 سال از آغاز این اعتراضات، آیا دموکراسی در کشورهای عربی برقرار شده وحقوق بشر در همه‌ این کشورها رعایت می‌شود؟ به بهانه 10سالگی این جنبش‌ها و شروع آن‌ها در سال2011 با «سامر کامل فاضل» کارشناس مسائل انرژی و تحلیلگر سیاسی سوری صحبت کرده‌ایم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه