حذف افزایش سن بازنشستگی از لایحه بودجه

حذف افزایش سن بازنشستگی از لایحه بودجه

اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس  گفت: در جلسه کمیسیون بند مربوط به افزایش دو سال سن بازنشستگی کلاً حذف شد و همچنین قسمت مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از دو سال به سه سال نیز حذف شده است. به گفته مهر وی افزود: در حال حاضر سن بازنشستگی برای لیسانس‌ها ۳۰ سال و برای فوق لیسانس‌ها ۳۵ سال است دولت در لایحه بودجه برای این افراد ۳۲ و ۳۷ سال دیده بود تا کمکی به صندوق‌های بازنشستگی شود اما این راه حل اصلی نیست.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه