ملازم به انجام این زیارت باش!

ملازم به انجام این زیارت باش!

صفوان بن مهران جمال که به گفته شیخ مفید از بزرگان و خواص و نزدیکان و مورد اطمینان اصحاب امام صادق(ع) است، می‌گوید: وقتی حضرت ابوعبدالله(ع) به حیره تشریف آوردند به من فرمودند:«آیا مایل به زیارت قبر امام حسین(ع) هستی؟» عرض کردم: «فدایت شوم آیا قبر آن حضرت را زیارت می‌کنی؟» حضرت فرمودند: «چگونه آن را زیارت نکنم و حال آنکه خداوند متعال در هر شب جمعه با فرشتگان و انبیا و اوصیا به زمین هبوط کرده و او را زیارت می‌کنند؛ البته حضرت محمد(ص) افضل انبیا و ما افضل اوصیا هستیم».(طبق فرموده مرحوم مجلسی مقصود از زیارت حق تعالی، انزال رحمت‌های خاصه‌اش بر آن حضرت و زائران آن جناب است.)
سپس صفوان عرض کرد: «فدایت شوم پس هر شب جمعه قبر آن حضرت را زیارت کرده تا بدین وسیله زیارت پروردگار را نیز کرده باشیم؟»
حضرت فرمودند: «بله،‌ ای صفوان ملازم این باش برایت زیارت قبر حسین(ع) را می‌نویسند و این تفضیلی است». (یعنی زیارت قبر حسین (ع) این فضیلت را دارد که در آن زیارت پروردگار نیز هست.)
منبع: داستان‌هایی از فضیلت زیارت امام حسین(ع)

برچسب ها :
ارسال دیدگاه