صدای مردم

شماره پیامک: 30004567

صدای مردم

9010000419:  باسلام خدمت شما. اینجانبان اهالی هفت روستای بخش مرکزی کرمانشاه دهستان میاندربند هستیم که در سال ۵۷ تا۵۹به حکم حضرت امام زمین به ما مستضعفان واگذار شد. اکنون ۴۰سال است که ما به کار کشاورزی روی این زمین‌ها مشغولیم ولی متأسفانه مالک مستبد زمان شاهنشاهی به نام وکیل الدوله حالا از کشورهای خارجی برگشته و می‌خواهد تمام زمین‌های هفت روستا را از ما بگیرد وتاکنون هیچ اداره و ارگانی پاسخگوی۲هزارو500کشاورز این روستاها نبوده. ما سند نداریم؛ چرا بعد از40 سال به ما سند نمی‌دهند. لطفاً کمک کنید. 

9150000633: همه دولت ها هنگامی که روی کار می‌آیند تأکید دارند می‌خواهند اقتصاد بدون نفت را شکل داده و مدیریت کنند، اما این موضوع همه این مدت در حد شعار باقی مانده است. تحریم فرصت بسیار خوبی بود که کشور روی درآمدهای داخلی متمرکز شود، اما باز هم می بینیم همچنان راهکار دولت فروش نفت برای اداره مملکت است. کی قرار است این مدیریت تغییر کند، خدا می‌داند.

برچسب ها :

صدای مردم

ارسال دیدگاه