اعضای هیئت علمی نجومی‌بگیر نیستند

اعضای هیئت علمی نجومی‌بگیر نیستند

فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه تربیت مدرس به فارس گفت: ما نجومی‌بگیر نیستیم، اعضای هیئت علمی بابت کاری که می‌کنند پول می‌گیرند. نجومی‌بگیرها آن‌هایی هستند که بابت کاری که نمی‌کنند‌ پول می‌گیرند، 12 عضو هیئت مدیره بودند که هیچ کاری نمی‌کردند جز امضا، فقط امضا می‌کردند و پول می‌گرفتند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه