تخریب بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس

تخریب بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس

پس از گذشت پنج روز، وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و بنای مربوط به قوه قضائیه در بستر رود چالوس، صبح روز گذشته بعنوان اولین مکان در منطقه، تخریب شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه