پنجره جدیدی برای تأمین منافع ملی گشوده شد

پنجره جدیدی برای تأمین منافع ملی گشوده شد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: رویکرد واقع‌گرایانه و چندجانبه‌نگر دولت به منظور بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های راهبردی در حوزه سیاست خارجی، پنجره جدیدی برای تأمین منافع ملی به ویژه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور گشوده است؛ چرا که امروز روابط خارجی متوازن بر پایه استقلال و عزت ملی و دیپلماسی عمل‌گرا و فهم واقع‌بینانه از نظام چندقطبی حاکم بر مناسبات جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه