سفر با بوی حرم مطهر 

سفر با بوی حرم مطهر 


لای سجادهِ نماز مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌‌ها را که باز کنیم، یک شیشه کوچک عطر حرم هست که بوی حرم مطهر رضوی را می‌توان از آن استشمام کرد. عطری که بیشتر قدیمی‌های مشهد عادت داشتند پیش از نماز از آن استفاده کنند. عطری که از زمانی که به خاطر داریم، پای ثابت بازارهای سوغاتی اطراف حرم مطهر رضوی بوده است. گنابادی از محبوبیت آن بیشتر می‌گوید: «عطری که به نام عطر حرم می‌شناسیم همان رایحه‌ای است که برای عطرافشانی در حرم مطهر استفاده می‌شود. بوی آن رایحه‌ای است که حرم مطهر رضوی را برای مردم تداعی می‌کند. هنوز هم خیلی از کسانی که برای زیارت به مشهد می‌آیند، مقیدند حتی شده یک شیشه کوچک هم از عطر حرم به عنوان سوغات با خود ببرند».

برچسب ها :
ارسال دیدگاه