خبر خوش ‌مالیاتی برای سرمایه‌گذاران ورزشی

مدیرکل ورزش و جوانان از مشوق‌های جدید گفت

خبر خوش ‌مالیاتی برای سرمایه‌گذاران ورزشی

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی گفت: هزینه‌کرد بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران در حوزه ورزش به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود.
حسن عزیزی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با نگاه مثبت اداره کل مالیات به توسعه ورزش براساس بند(چ) ماده۷‌قانون برنامه ششم توسعه هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود. 
به گفته وی هزینه‌های حضور تیم‌ها در لیگ‌های کشوری و اعزام به رقابت‌ها و برگزاری مسابقات در کنار تکمیل پروژه‌های ناتمام از این قاعده مستثنا نیستند. 
براساس تصمیمی که گرفته شده تمامی بنگاه‌های اقتصادی که در حوزه ورزش ورود و در این حوزه هزینه کنند این هزینه‌ها با تأیید اداره کل ورزش و جوانان استان به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه