سخن گفتن در محضر خدا

سخن گفتن در محضر خدا

به استاد بزرگواری گفتند «عِظْنِی»؛ ما را موعظه کنید، فرمودند: هر وقت می‌خواهی حرف بزنی خودت را در محضر خدا در قیامت ببین، چون این کلامی که از دهانت بیرون می‌آید، باید جوابش را قیامت بدهی، طاقت داری؟ می‌توانی جواب بدهی؟ اگر طاقت داری و می‌توانی جواب حرفت را بدهی بزن و الّا دقت کن و حرف نزن.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه