عدالت درمانی در دستور کار

عدالت درمانی در دستور کار


مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: ما به دنبال عدالت درمانی در خراسان جنوبی هستیم تا عقب‌ماندگی‌هایی که در حوزه درمان استان وجود دارد، برطرف کنیم.
ابوالفضل سبحانی اظهار کرد: حدود 400هزار نفر از جمعیت خراسان جنوبی زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. دراین راستا بیمارستان شهید رحیمی جوابگوی درمان استان به نحو شایسته‌ای نیست.
مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد: در دولت سیزدهم با توجه به تخریب‌های معاندان خارج از کشور و اطلاع‌رسانی نشدن کامل، ما باید اقدامات مثبت خود را در این شرایط بیشتر کنیم تا روحیه امید در جامعه گسترش یابد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه