جدول 8534

جدول 8534


افقی 
 1. نخستین رهبر یک کشور آمریکای لاتین بود که هرچند به صورت دموکراتیک به قدرت رسید اما به خاطر نقض حقوق‌بشر و سواستفاده از قدرت به حبس طولانی محکوم شد 2. آب‌بنیان‌کن – خرابی - پاسخ 3. دوست‌داشتن – ظرف جوش‌آوردن آب – روستایی از بخش مرکزی شهرستان بویراحمد 4. صبرزرد – بیماری کلرا – شیمی کربن – ضمیر بی‌حضور 5. واهمه - متین - خضاب 6. برچسب وجه ارسال نامه – سازمان جاسوسی امریکای جنایتکار – تکلیف بچه‌مدرسه 7. نت منفی – پدرشعرنو – پرحرفی – از جریان‌های دوگانه سیم‌برق 8. سلطان لبنیات – یک ترکی – روز عرب - سرپرست 9. چاهی در جهنم – چاشنی قرمز رنگ – رفیق شفیق هویه – نت بیماری 10. بیماری مرگامرگی – کلمه استثنا – خوراکی از سینه‌مرغ 11. نومید – آهن‌ربا – فدراسیون بین‌المللی شطرنج 12. مروارید درشت – حرف 17انگلیسی – نفوذگر اینترنتی – پرنده شناگر 13.کاغذ ضخیم طراحی- نقاش – تکیه‌دادن 14.تلفظ فرنگی مریم – رئیس‌جمهور سابق کشورمان – اسمی غیر از نام اصلی که فردی به آن شهرت پیدا کند 15. وداع

عمودی
 1. از پسران حضرت ابراهیم(ع) - اثر چربی – بمب کلسیم 2. برچسب – کمرشکن - درگیرشدن 3. مخترع تلفن – گمان – میوه‌ای از مرکبات شبیه سیب‌زمینی – نرم و شکننده 4. کاغذ کپی – عضو صورت – کشور چای کله‌مورچه 5. میوه دوسره – مایل – باکتری میله‌ای شکل 6.بدافزار رایانه – حاکم - نوشین 7. حیله – شتربان – ترس و واهمه 8. تعجب خانمانه – بی‌سواد – تکه‌پارچه کهنه - بهره‌بردن 9.مبارزه – کلمه‌ای در مقام افسوس - اجاره 10.منطقه سردسیری – همنشین موقتی جسم – واحد پول سوئیس 11.نیمه‌گرم – پیشوند کوچک – بدبوی پرخاصیت 12.  مثل نمره‌ای که با دقت کم و بر اساس حجم مطالب نوشته‌شده داده‌شود – از مصالح ساختمانی ارزان قیمت – تازمانی که 13. کاغذ پیچیده – چشم‌امید پایان ماه کارمند – تیم فوتبال شهر درود استان لرستان – لنگه در 14.ژاپن در گویش بچه‌بیروت – سیاهه – جامه درویش 15.چهارباغ – خمیربتونه – معده حیوانات علفخوار

برچسب ها :
ارسال دیدگاه