بازگشت به تحصیل 82 دانش‌آموز بازمانده از تحصیل

بازگشت به تحصیل 82 دانش‌آموز بازمانده از تحصیل

مجید الهی‌راد، مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: 82 دانش‌آموز نیازمند استان که ترک تحصیل کرده بودند به مدرسه بازگشتند. اکنون بیش از 12هزار و 300دانش‌آموز نیازمند خراسان شمالی زیرپوشش این نهاد قرار دارند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه