قیمت بلیت کنسرت به ۹۰۰ هزار تومان رسید  

   قیمت بلیت کنسرت به ۹۰۰ هزار تومان رسید  


امیرحسین سمیعی
مدیرکل دفتر موسیقی درباره تغییر قیمت بلیت کنسرت در سال جدید گفت: ما به تنهایی قیمت را تعیین نمی‌کنیم و برای آن، صنف وجود دارد. هزینه سالن، امکانات و هزینه‌های جانبی که افزایش یافته‌اند سبب می‌شود درصدی هم قیمت بلیت‌ها گران شود. 
وی افزود: سال گذشته سقف قیمت کنسرت‌ها از ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید اما در حال حاضر که کمتر از یک ماه از سال جدید گذشته است، این میزان به ۹۰۰ هزار تومان در تهران و ۶۰۰ هزار تومان در شهرهای دیگر به فروش می‌رسد. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه