واکنش به عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون

واکنش به عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون

سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا  در واکنش به اینکه چرا باید اعلام شود سرقت‌های کمتر از ۲۰میلیون پیگیری ندارد، گفت: دغدغه مردم سرقت‌های خُرد است البته این موضوع دغدغه ناجا و دستگاه قضا هم هست. باید قوانین بازنگری و هزینه جرم متناسب شود.
وی همچنین تأکید کرد: اگر هزینه جرم درست شود، حقوق شهروندی هم رعایت می‌شود.
چندی پیش یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود کمیسیون قضایی مجلس باید با فوریت در مورد جرایم زیر ۲۰میلیون تومان تجدیدنظر کند که منجر به رشد آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت شده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه