سقوط ناگهانی در چاله‌!

سقوط ناگهانی در چاله‌!

به گزارش ایسنا، علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی در واکنش به انتشار ویدئویی در خصوص سقوط ناگهانی افرادی در یک چاله، گفت: بیشتر این فیلم‌ها در اثر فروریزش‌های موضعی هستند که احتمالاً به دلیل آب‌شستگی، زیرسازی نامناسب و یا ریزش سقف چاه‌ها یا قنات‌های قدیمی اتفاق افتاده‌اند و چندان با فرونشست مرتبط نیستند؛ چرا که تقریباً تمام فروچاله‌ها یا فروریزش‌های چند سال گذشته مرتبط با حفاری، تونل‌سازی یا ریزش سقف قنات و موارد اینچنینی بوده و معمولاً پس از بارش شدید و آب‌شستگی زیرسطحی یا شکستگی لوله‌های آب بیشتر می‌شوند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه