خاطرات محافظان حاج قاسم به بازار نشر آمد

مجموعه کتاب‌های «محافظان آسمانی»

خاطرات محافظان حاج قاسم به بازار نشر آمد

خاطرات شفاهی شهیدان «شهروز مظفری‌نیا»، «هادی طارمی» و «وحید زمانی‌نیا» از محافظان همراه شهید حاج قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد همزمان با دومین سالروز شهادت در قالب سه عنوان کتاب جدید از طرف انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
«همراهی تا آسمان»
به گزارش ایکنا، در بخشی از کتاب «همراهی تا آسمان» که شامل خاطرات شفاهی پاسدار شهید «شهروز مظفری‌نیا»، سر تیم محافظان همراه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است، می‌خوانیم: «جمعیت زیادی آمده بودند. دور حاج قاسم پر شده بود از جوان‌هایی که می‌خواستند با ایشان عکس بگیرند. 
این‌ها را شهروز همان شب برایم گفت. وقتی آمد، حالش خوب نبود. زیر فشار جمعیت، دیسک کمرش آسیب دیده بود... 
صبح که بیدار شدیم، گفت نمی‌تواند تکان بخورد! انگار فلج شده بود. نه می‌توانست غذا بخورد نه می‌توانست وضو بگیرد. گریه می‌کرد. 
خیال می‌کردم از درد است، ولی نبود. از عشق بود. عشق به کارش و ترس از اینکه دیگر نتواند کنار حاج قاسم بماند...».
«به رنگ حبیب»
کتاب «به رنگ حبیب» نیز مجموعه خاطرات پاسدار شهید هادی طارمی، دیگر محافظ حاج قاسم است که در بخشی از آن می‌خوانیم: هادی پس از آشنایی با حاج قاسم، شروع کرد به تغییر. نوع برخوردی که با اطرافیان داشت، حرف‌ها و فکر‌هایش، همه عوض شده بود.
 اگر از من بپرسید می‌گویم هادی در حاج قاسم حل شده بود! تا جایی که انگار یک وجود بودند و هادی به رنگ حاج قاسم درآمده بود؛ به رنگ حبیب».«من محافظ حاج قاسمم»کتاب «من محافظ حاج قاسمم» خاطرات شفاهی پاسدار شهید وحید زمانی‌نیا، جلد اول از مجموعه کتاب‌های «محافظان آسمانی» است که در قالب داستان ‌کوتاه به نگارش در آمده است.این سه کتاب توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه